Cookieverklaring

Versie: 16 februari 2022

Deze cookieverklaring is van toepassing op de website GoPlay.be.

Deze cookieverklaring gaat uit van Play Media NV als ‘verwerkingsverantwoordelijke’, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1800 Vilvoorde - Harensesteenweg 224 en ondernemingsnummer 0473.307.540.

Meer informatie over ons algemeen privacybeleid vind je op: https://privacy.playmedia.be/

Waarom we cookies gebruiken

Play Media vindt het belangrijk dat je de inhoud van onze website op elke plaats en op elk moment via verschillende mediaplatformen kunt bekijken, beluisteren, lezen of ervaren. Wij willen dat je gebruik kunt maken van interactieve functies en inhoud of advertenties op maat kunt leveren. Daarom maakt Play Media gebruik van online technieken zoals cookies, scripts en soortgelijke technologieën (hierna 'cookies' genoemd). Cookies helpen ons het gebruik van de website te optimaliseren en de functionaliteit ervan te verbeteren omdat cookies ons toelaten (persoonlijke) gegevens te verzamelen met betrekking tot het surfgedrag van onze websitebezoekers.

Play Media wenst te benadrukken dat ook cookies van derde partijen via haar websites worden geplaatst (zogenaamde ‘third party cookies’). Dit is onder meer het geval bij sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en LinkedIn waarvoor connectiemogelijkheden op onze websites worden voorzien of de advertenties die adverteerders op onze websites tonen (zie verder). Wanneer je deze cookies toestaat zullen deze derden dan mogelijks bij jouw bezoek aan één van onze websites nieuwe cookies kunnen plaatsen of bepaalde cookie-informatie ontvangen.

Deze cookies worden in de meeste gevallen geplaatst op basis van jouw toestemming per (groep van doeleinden). Je kan jouw voorkeuren daaromtrent steeds aanpassen via de cookie-instellingen zoals weergegeven onderaan elke webpagina.

Wat cookies zijn

Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst of door ons worden bijgehouden. Dankzij deze cookies kunnen we te weten komen welk type gebruiker je bent en kunnen we door analyse je website-ervaring optimaliseren. Verdere informatie over het gebruik van cookies vind je hieronder.

Welke cookies gebruiken we en waarom?

Play Media maakt gebruik van verschillende soorten cookies en streeft daarmee verschillende doeleinden na. Deze doeleinden worden bij ‘cookie instellingen’ weergegeven en hieronder verder toegelicht.

Voorafgaand aan de verschillende doeleinden waarvoor Play Media cookies plaatst, moeten een aantal acties worden vermeld waarbij het onvermijdelijk is dat persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Het ontvangen en gebruiken van automatisch verzonden apparaat kenmerken in functie van identificatie
  • De beveiliging verzekeren, fraude voorkomen en fouten opsporen
  • Het offline vergelijken van gegevens zodat we betere inzichten over jouw websitebezoek en de ervaring kunnen krijgen
  • Het technisch leveren van advertenties of content
  • Het linken van apparaten zodat we je op verschillende toestellen als uniek persoon kunnen herkennen.

De gegevens die hiervoor door de geplaatste cookies worden verzameld, worden verwerkt op basis van het legitiem belang van Play Media.

Opslag van en toegang tot informatie

Een eerste doeleinde waarvoor cookies worden geplaatst is een functioneel doeleinde, namelijk de opslag van informatie of toegang tot informatie die reeds is opgeslagen op jouw apparatuur zoals reclame-identifiers, apparatuur-identifiers, cookies en soortgelijke technologieën. Deze cookies mogen als functionele cookies worden beschouwd en worden op basis van jouw toestemming geplaatst.

Selecteren van basis advertenties

Een tweede doeleinde waarvoor cookies via onze website worden verwerkt is het selecteren en leveren van basis advertenties aan jou. Zo krijg je op onze website volledig willekeurige advertenties te zien. Deze cookies worden op basis van jouw toestemming geplaatst.

Dit omvat niet de personalisatie, waaronder wordt verstaan het verzamelen en verwerken van informatie over jouw gebruik van deze dienst om vervolgens in de loop van de tijd reclame en/of content op jou af te stemmen in andere contexten, zoals websites of apps. Dit is een afzonderlijk doeleinde waarvoor andere cookies worden gebruikt (zie hieronder, puntje 5).

Creëren van een gepersonaliseerd advertentieprofiel

Een derde doeleinde waarvoor cookies via onze websites worden verwerkt is het verzamelen en verwerken van informatie over jou als persoon en de interesses die je toont om vervolgens in de loop van de tijd reclame op jou af te stemmen in andere contexten, zoals op andere websites of apps. De inhoud van de site of app wordt gewoonlijk gebruikt om conclusies te trekken over jouw interesses ten behoeve van toekomstige selectie van reclame. Zo kunnen we aan de hand van deze cookies bijvoorbeeld onthouden in welke merk kleding of auto’s je geïnteresseerd bent. Deze cookies worden op basis van jouw toestemming geplaatst.

Selecteren van gepersonaliseerde advertenties op onze website

Een vierde doeleinde waarvoor cookies via onze website worden verwerkt is het selecteren en leveren van reclame aan jou. Dit omvat het gebruik van eerder verzamelde informatie over jou en jouw interesses om reclame te selecteren die jouw profiel aanspreekt. Zo kunnen we je bijvoorbeeld in de toekomst opnieuw items van een merk waarnaar je interesse uitgaat tonen. Deze cookies worden op basis van jouw toestemming geplaatst.

Selecteren van gepersonaliseerde advertenties op andere websites en apps

Een vijfde doeleinde waarvoor cookies via onze website worden verwerkt is het selecteren en leveren van reclame aan jou tijdens jouw bezoeken aan en gebruik van andere websites en applicaties dan de onze. Dit omvat het gebruik van eerder verzamelde informatie over je gebruik van onze website om zo advertenties op jou af te stemmen in andere contexten, zoals websites of apps. Jouw surfgedrag op onze website zal dus gebruikt worden om conclusies te trekken over jouw interesses. Zo kunnen we op Facebook of andere (social media) websites en applicaties items tonen waarnaar je interesse eerder uitging. Als je bijvoorbeeld op onze website naar Dancing with the Stars keek, zal je in de toekomst een advertentie zien voor een nieuwe aflevering of een nieuw seizoen van dit programma.

Hiervoor worden ook gegevens met betrekking tot jouw interesses gedeeld met derde partijen, zijnde het social media platform en de eigenaars van de websites. We werken hiervoor met een tracking pixel die jouw cookie ID herkent bij het bezoek aan onze website. Zo kunnen sociale media en andere websites onze advertenties tonen bij jouw bezoek aan hun website of jouw gebruik van hun applicatie. Wij krijgen van hen ook anonieme rapporten terug over de effectiviteit van onze advertenties. Deze cookies worden enkel op basis van jouw toestemming geplaatst.

Creëren van een gepersonaliseerd inhoudprofiel

Een zesde doeleinde waarvoor cookies via onze websites worden verwerkt is het verzamelen en verwerken van informatie over jou als persoon en de interesses die je toont om vervolgens in de loop van de tijd inhoud op jou af te stemmen op onze website. De inhoud van de site of app wordt gewoonlijk gebruikt om conclusies te trekken over jouw interesses ten behoeve van toekomstige selectie van inhoud. Zo kunnen we aan de hand van deze cookies bijvoorbeeld onthouden dat je liever naar Big Brother dan Zo man zo vrouw kijkt en dat pagina’s over De Slimste Mens Ter Wereld je aanspreken. Deze cookies worden op basis van jouw toestemming geplaatst.

Selecteren van gepersonaliseerde inhoud

Een zevende doeleinde waarvoor cookies via onze website worden verwerkt is het selecteren en leveren van inhoud aan jou. Dit omvat het gebruik van eerder verzamelde informatie over jou en jouw interesses om inhoud te selecteren die jouw profiel aanspreekt. Zo kunnen we je bijvoorbeeld in de toekomst opnieuw items over je favoriete programma (Temptation Island, Topdokters,…) tonen. Deze cookies worden op basis van jouw toestemming geplaatst.

Meten van prestaties van advertenties

Een achtste doeleinde waarvoor cookies via onze websites worden verwerkt is het verzamelen van informatie over de prestaties en doeltreffendheid van advertenties die u ziet of waarmee u interactie aangaat. In combinatie met eerder verzamelde informatie wordt deze gebruikt voor het meten van, inzicht krijgen in en rapporteren over de verdere acties die je naar aanleiding van een getoonde advertentie onderneemt. Zo meten we bijvoorbeeld wanneer je op een advertentie over jouw favoriet automerk of voedingslabel klikt. Deze cookies mogen als analytische cookies worden beschouwd en worden op basis van jouw toestemming geplaatst.

Meten van prestaties van inhoud

Een negende doeleinde waarvoor cookies via onze websites worden verwerkt is het verzamelen van informatie over de prestaties en doeltreffendheid van inhoud die u ziet of waarmee u interactie aangaat. In combinatie met eerder verzamelde informatie wordt deze gebruikt voor het meten van, inzicht krijgen in en rapporteren over de verdere acties die je naar aanleiding van een getoonde inhoud onderneemt. Zo meten we bijvoorbeeld wanneer je een clip van jouw favoriet programma stopt of uitkijkt. Deze cookies mogen als analytische cookies worden beschouwd en worden op basis van jouw toestemming geplaatst.

Marktonderzoek uitvoeren in functie van het genereren van inzichten met betrekking tot het publiek

Een tiende doeleinde waarvoor cookies via onze websites worden verwerkt is om meer te weten te komen over het publiek dat onze sites / apps bezoekt en advertenties bekijkt. Op deze manier kunnen we ons aanbod in de toekomst nog beter op jou afstemmen (zie verder: producten ontwikkelen en verbeteren). Deze cookies mogen als analytische cookies worden beschouwd en worden op basis van jouw toestemming geplaatst.

Producten ontwikkelen en verbeteren

Een elfde doeleinde waarvoor cookies via onze websites worden verwerkt is om bestaande systemen en software te verbeteren en nieuwe producten te ontwikkelen. Deze cookies mogen als analytische cookies worden beschouwd en worden op basis van jouw toestemming geplaatst.

Sociale media

Een twaalfde doeleinde waarvoor cookies via onze websites worden verwerkt is om jou in de mogelijkheid te stellen de inhoud van onze website te ‘liken’ of delen via sociale media. Deze cookies worden op basis van jouw toestemming geplaatst.

Hou er rekening mee dat de social media partijen de informatie die zij via deze cookies verzamelen (bijvoorbeeld je surfgedrag) ook kunnen gebruiken om een profiel van je op te bouwen en je gerichte inhoud of advertenties te tonen.

Identificatie

Als voorlaatste de identificatie van jouw apparaat. Dit om het te onderscheiden van andere toestellen en je verdere ervaring (zoals hieronder beschreven) mogelijk te vereenvoudigen. Zo kan bijvoorbeeld aan de hand van jouw IP-adres herkend worden dat jij onze website opnieuw bezoekt. Deze cookies worden op basis van jouw toestemming geplaatst.

Geolocatie

Tot slot de precieze geolocalisatie van uw apparaat. Dit om verdere dienstverlening, zoals hierboven beschreven mogelijk te maken of vereenvoudigen. Deze cookies worden op basis van jouw toestemming geplaatst.

Hoe lang blijven cookies bewaard?

De periode waarbinnen we een cookie laten bewaren is afhankelijk van het type cookie. Sommige cookies worden bij het afsluiten van een sessie / je browser verwijderd (zogenaamde ‘sessie-cookies’), andere blijven bewaard zodat ze bij een volgende sessie kunnen worden opgepikt of tussen sessies door kunnen blijven opereren (zogenaamde ‘permanente cookies’). Deze worden pas verwijderd wanneer jij dat via je browserinstellingen doet, deze worden vervangen of hun einddatum is bereikt.

Hoe kan ik mijn voorkeuren aanpassen en bestaande cookies verwijderen?

Play Media verwerkt cookies op basis van jouw toestemming en voorziet hiervoor de mogelijkheid om te allen tijde je toestemming in te trekken. Dit kan eenvoudig door jouw voorkeuren met betrekking tot de verschillende doeleinden aan te passen via de knop ‘cookie instellingen’ die onderaan elke pagina op onze websites terug te vinden is. Minstens jaarlijks zal Play Media bij het eerstvolgende bezoek vragen jouw voorkeuren te herbevestigen. Play Media wil je er wel op wijzen dat bij het aanpassen van jouw voorkeuren je website-ervaring kan worden beïnvloed en mogelijk dus vermindert.

Verder is het ook mogelijk om bestaande cookies te verwijderen. Hoe je dit precies doet is afhankelijk van de browser waarmee je naar onze website surft. Meer informatie vind je op:

Onze contactgegevens en die van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor verdere vragen, verzoeken of klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u terecht op het privacy portaal van Play Media. Via die weg kan u contact opnemen met Play Media en haar DPO.

Play Media NV              
Harensesteenweg 224, 1800 Vilvoorde                
T: +32 (0)2 715 11 50

Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen Privacycommissie):
W: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

Wijziging van de cookieverklaring

Play Media behoudt zich het recht voor om deze cookieverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Play Media zal jou als bezoeker, rekening houdend met de significantie van de doorgevoerde wijzigingen, hiervan al dan niet proactief op de hoogte brengen. Play Media raadt haar bezoekers aan deze cookieverklaring voldoende vaak ook zelf te consulteren zodoende relevante wijzigingen vast te stellen.

De publicatiedatum van de huidige versie van de cookieverklaring is bovenaan deze cookieverklaring terug te vinden.