Privacyverklaring Play Media B2B

Privacy verklaring adverteerder

In het contact met u als (potentiële) klant-adverteerder van Play Media verwerkt Play Media persoonsgegevens van u. Play Media vindt uw privacy uiterst belangrijk en we willen u dan ook zo goed mogelijk informeren en controle geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Play Media verbindt zich ertoe dit te respecteren teneinde u een zo optimaal mogelijke ervaring te bieden.

Deze privacy verklaring gaat uit van Play Media, bestaande uit Play Media NV en Play Media Sales Belgium NV, met maatschappelijke zetels gevestigd te 1800 Vilvoorde - Harensesteenweg 224 en (respectievelijk) ondernemingsnummers 0473.307.540 en 0456.631.755.

Indien u vragen hebt over uw persoonsgegevens of over de privacy verklaring kan u ons bereiken via de contactgegevens onderaan deze pagina.

1. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het onderhouden van een relatie met u als adverteerder;
 • het voeren van communicatie in functie van uw advertentiecampagnes;
 • het versturen van onze nieuwsbrief;
 • het uitnodigen van u als adverteerder op onze evenementen;
 • het uitnodigen van u als adverteerder voor onze wedstrijden;
 • het voeren van marktonderzoek

2. Persoonsgegevens die wij verzamelen

Play Media verwerkt voor het contact met u als adverteerder uw identificatie- en contactgegevens. Verder verwerken wij gegevens over uw functie en de onderneming waarvoor u werkt (professionele gegevens), de noodzakelijke informatie die blijkt uit onze communicatie (zoals bijvoorbeeld uw interesses in onze diensten) alsook gegevens over uw deelname aan onze evenementen of wedstrijden.

Mediacentrales die zelf over de mogelijkheid beschikken om advertentiecampagnes in te boeken via Mediapro Online ontvangen in functie hiervan een gebruikersprofiel waardoor ook authenticatiegegevens worden verwerkt.

3. Hoe hebben wij uw persoonsgegevens verkregen

Wij verkrijgen de persoonsgegevens die u aan ons meedeelt tijdens ons eerste contact. In sommige gevallen komt dit eerste contact tot stand door een intermediaire partij tussen u als potentiële klant en Play Media. Play Media doet ook zelf actief marktonderzoek om potentiële adverteerders (prospecten) te vinden.

Voor bestaande klanten volgen wij ook actief de wijziging van functies binnen uw onderneming op. Play Media ontvangt hiervoor gegevens van Le Fac-Epona maar beperkt zich daarbij tot de identificatie- en contactgegevens van de wettelijk vertegenwoordiger en relevante sales- en marketingfuncties die zich reeds in onze CRM bevinden.

4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens

Play Media biedt sommige mediacentrales de mogelijkheid zelf advertentiecampagnes in te boeken. Dit doet het door gebruik te maken van Operative, de derde partij die het platform Mediapro Online aanbiedt. Play Media bewaart in functie van uw toegang tot het platform uw persoonsgegevens in Mediapro Online waardoor Operative hierover beschikt.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk om de bovenvermelde doeleinden te realiseren. Bij potentiële adverteerders beperken we ons daarom tot 3 jaar na initiële registratie. Bij bestaande adverteerders beperken wij ons tot 10 jaar na het einde van uw laatste advertentiecampagne. Na die datum zullen de relevante persoonsgegevens actief worden verwijderd of geanonimiseerd.

6. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens

Play Media stelt alles in het werk om de toegankelijkheid, confidentialiteit en integriteit van uw persoonsgegevens continu te (blijven) garanderen. Play Media heeft daartoe de nodige maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dat houdt ondermeer in dat het aantal medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zorgvuldig wordt geselecteerd en strikt wordt beperkt. Bovendien wordt steeds de impact op uw privacy uitgebreid geanalyseerd om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. Mocht zich onvoorzien een incident voordoen waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, verwittigt Play Media u volgens de wettelijk voorziene bepalingen.

Uw privacyrechten

U hebt als individu het recht op:

 • Inzage in uw persoonsgegevens
 • Overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens
 • Aanpassing (rectificatie) van uw persoonsgegevens indien deze foutief of onvolledig zijn
 • Tijdelijke of definitieve beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens*
 • Wissing van uw persoonsgegevens* **

* U moet er bij deze rechten rekening mee houden dat Play Media vervolgens mogelijk niet langer in staat is sommige diensten aan te bieden of contact met u op te nemen.

** Play Media behoudt zich het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. Bovendien moeten wij ons in sommige gevallen aan enkele wettelijke bewaartermijnen houden, waardoor we uw verzoek tot gegevenswissing niet kunnen inwilligen. In dat geval zullen wij wel evalueren welke persoonsgegevens we desgevallend reeds kunnen wissen en u daarvan op de hoogte stellen.

Bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegeven of de naleving van deze privacy verklaring door Play Media, vragen wij u om eerst met ons contact op te nemen via het privacy portaal. Bent u van oordeel dat Play Media u geen afdoende antwoord heeft bezorgd, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Onze contactgegevens en die van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor verdere vragen, verzoeken of klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u terecht op het privacy portaal van Play Media. Via die weg kan u contact opnemen met Play Media en haar DPO.

Play Media NV
Harensesteenweg 224, 1800 Vilvoorde
T: +32 (0)2 715 11 50

Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen Privacycommissie)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
T: +32 (0)2 274 48 00
E: commission@privacycommission.be

Wijziging van de privacy verklaring

Play Media behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring van tijd tot tijd te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming.

Privacy verklaring nieuwsbrief

Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief van Play Media verwerkt Play Media persoonsgegevens van u. Play Media vindt uw privacy uiterst belangrijk en we willen u dan ook zo goed mogelijk informeren en controle geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Play Media verbindt zich ertoe dit te respecteren teneinde u een zo optimaal mogelijke ervaring te bieden.

Deze privacy verklaring gaat uit van Play Media, bestaande uit Play Media NV en Play Media Sales Belgium NV, met maatschappelijke zetels gevestigd te 1800 Vilvoorde - Harensesteenweg 224 en (respectievelijk) ondernemingsnummers 0473.307.540 en 0456.631.755.

Indien u vragen hebt over uw persoonsgegevens of over de privacy verklaring kan u ons bereiken via de contactgegevens onderaan deze pagina.

1. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor het versturen van onze nieuwsbrief.

2. Persoonsgegevens die wij verzamelen

Play Media verwerkt voor in het kader van uw interesse in de nieuwsbrief uw identificatie- en contactgegevens.

3. Hoe hebben wij uw persoonsgegevens verkregen

Wij verkrijgen de persoonsgegevens die u met ons meedeelt bij het inschrijven op onze nieuwsbrief.

4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens

Play Media maakt voor het versturen van haar nieuwsbrief gebruik van Clickdimensions, een derde partij die het e-mailplatform aanbiedt waarvan Play Media gebruik maakt. Play Media bewaart daardoor uw persoonsgegevens in Clickdimensions.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk om de bovenvermelde doeleinden te realiseren. Dit betekent dat zodra u uw toestemming voor het bezorgen van onze nieuwsbrief intrekt, de relevante persoonsgegevens actief worden verwijderd of geanonimiseerd.

6. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens

Play Media stelt alles in het werk om de toegankelijkheid, confidentialiteit en integriteit van uw persoonsgegevens continu te (blijven) garanderen. Play Media heeft daartoe de nodige maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dat houdt ondermeer in dat het aantal medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zorgvuldig wordt geselecteerd en strikt wordt beperkt. Bovendien wordt steeds de impact op uw privacy uitgebreid geanalyseerd om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. Mocht zich onvoorzien een incident voordoen waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, verwittigt Play Media u volgens de wettelijk voorziene bepalingen.

Uw privacyrechten

U hebt als individu het recht op:

 • Inzage in uw persoonsgegevens
 • Overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens
 • Aanpassing (rectificatie) van uw persoonsgegevens indien deze foutief of onvolledig zijn
 • Tijdelijke of definitieve beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens*
 • Wissing van uw persoonsgegevens* **

* U moet er bij deze rechten rekening mee houden dat Play Media vervolgens mogelijk niet langer in staat is sommige diensten aan te bieden of contact met u op te nemen.

** Play Media behoudt zich het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. Bovendien moeten wij ons in sommige gevallen aan enkele wettelijke bewaartermijnen houden, waardoor we uw verzoek tot gegevenswissing niet kunnen inwilligen. In dat geval zullen wij wel evalueren welke persoonsgegevens we desgevallend reeds kunnen wissen en u daarvan op de hoogte stellen.

Bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegeven of de naleving van deze privacy verklaring door Play Media, vragen wij u om eerst met ons contact op te nemen via het privacy portaal. Bent u van oordeel dat Play Media u geen afdoende antwoord heeft bezorgd, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Onze contactgegevens en die van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor verdere vragen, verzoeken of klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u terecht op het privacy portaal van Play Media. Via die weg kan u contact opnemen met Play Media en haar DPO.

Play Media NV
Harensesteenweg 224, 1800 Vilvoorde
T: +32 (0)2 715 11 50

Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen Privacycommissie)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
T: +32 (0)2 274 48 00
E: commission@privacycommission.be

Wijziging van de privacy verklaring

Play Media behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring van tijd tot tijd te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming.

Privacy verklaring evenement

Wanneer u zich inschrijft voor een evenement van Play Media, verwerkt Play Media persoonsgegevens van u. Play Media vindt uw privacy uiterst belangrijk en we willen u dan ook zo goed mogelijk informeren en controle geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Play Media verbindt zich ertoe dit te respecteren teneinde u een zo optimaal mogelijke ervaring te bieden.

Deze privacy verklaring gaat uit van Play Media, bestaande uit Play Media NV en Play Media Sales Belgium NV, met maatschappelijke zetels gevestigd te 1800 Vilvoorde - Harensesteenweg 224 en (respectievelijk) ondernemingsnummers 0473.307.540 en 0456.631.755.

Indien u vragen hebt over uw persoonsgegevens of over de privacy verklaring kan u ons bereiken via de contactgegevens onderaan deze pagina.

1. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor:

 • het versturen van uitnodigingen voor evenementen;
 • het beheer van de inschrijvingen voor evenementen;
 • de organisatie van evenementen.

2. Persoonsgegevens die wij verzamelen

Play Media verwerkt voor het organiseren van het evenement uw identificatie- en contactgegevens. Verder verwerken wij (mogelijk) gegevens over uw functie en de onderneming waarvoor u werkt (professionele gegevens) alsook gegevens over uw deelname aan de evenementen.

3. Hoe hebben wij uw persoonsgegevens verkregen

Wij beschikken over de persoonsgegevens door ons eerder contact en/of uw rechtstreekse inschrijving voor onze evenementen of het eerder contact die u reeds met Play Media had.

4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens

Play Media bezorgt bij de organisatie van evenementen uw persoonsgegevens mogelijks aan derde partijen die ondersteuning bieden bij het organiseren van evenementen. Dit zijn mogelijk:

 • Evenementenbureaus;
 • Partners van het evenement;
 • Sponsors van het evenement.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk om de bovenvermelde doeleinden te realiseren. Wel wenst Play Media een overzicht bij te houden van de aanwezigen op haar evenementen en u zo mogelijk voor andere interessante evenementen uit te nodigen. Daarom zal Play Media de gegevens omtrent uw deelname aan het evenement tot drie jaar na het plaatsvinden van dat evenement bewaren. Na die datum zullen de relevante persoonsgegevens actief worden verwijderd of geanonimiseerd.

6. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens

Play Media stelt alles in het werk om de toegankelijkheid, confidentialiteit en integriteit van uw persoonsgegevens continu te (blijven) garanderen. Play Media heeft daartoe de nodige maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dat houdt ondermeer in dat het aantal medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zorgvuldig wordt geselecteerd en strikt wordt beperkt. Bovendien wordt steeds de impact op uw privacy uitgebreid geanalyseerd om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. Mocht zich onvoorzien een incident voordoen waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, verwittigt Play Media u volgens de wettelijk voorziene bepalingen.

Uw privacyrechten

U hebt als individu het recht op:

 • Inzage in uw persoonsgegevens
 • Overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens
 • Aanpassing (rectificatie) van uw persoonsgegevens indien deze foutief of onvolledig zijn
 • Tijdelijke of definitieve beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens*
 • Wissing van uw persoonsgegevens* **

* U moet er bij deze rechten rekening mee houden dat Play Media vervolgens mogelijk niet langer in staat is sommige diensten aan te bieden of contact met u op te nemen.

** Play Media behoudt zich het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. Bovendien moeten wij ons in sommige gevallen aan enkele wettelijke bewaartermijnen houden, waardoor we uw verzoek tot gegevenswissing niet kunnen inwilligen. In dat geval zullen wij wel evalueren welke persoonsgegevens we desgevallend reeds kunnen wissen en u daarvan op de hoogte stellen.

Bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegeven of de naleving van deze privacy verklaring door Play Media, vragen wij u om eerst met ons contact op te nemen via het privacy portaal. Bent u van oordeel dat Play Media u geen afdoende antwoord heeft bezorgd, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Onze contactgegevens en die van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor verdere vragen, verzoeken of klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u terecht op het privacy portaal van Play Media. Via die weg kan u contact opnemen met Play Media en haar DPO.

Play Media NV
Harensesteenweg 224, 1800 Vilvoorde
T: +32 (0)2 715 11 50

Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen Privacycommissie)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
T: +32 (0)2 274 48 00
E: commission@privacycommission.be

Wijziging van de privacy verklaring

Play Media behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring van tijd tot tijd te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming.