Vragen over Privacy

Hoe gaat Play Media om met jouw gegevens?

Wat is de AVG (GDPR)?

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming en is de Nederlandse benaming voor de Europese wetgeving General Data Protection Regulation (GDPR). Vanaf 25 mei 2018 gelden strengere regels voor de verwerking van persoonsgegevens. De Europese Verordening 2016/679 die dan in voege treedt, zal het huidige privacy-landschap grondig hertekenen.

Welke gegevens vallen nu onder de AVG en welke niet?

De AVG-wetgeving heeft betrekking op persoonsgegevens. Dit zijn alle gegevens die gelinkt kunnen worden aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voor de hand liggende persoonsgegevens zijn naam, woonplaats en (e-mail)adres, maar ook IP-adressen vallen onder de AVG.

Gegevens over een rechtspersoon / bedrijf, bijvoorbeeld een infomailadres, vallen niet onder de AVG.

Waar kan ik de AVG-wetgeving vinden?

Je kan de volledige AVG-wetgeving gratis consulteren op de officiële website van Europa voor Europese wetgevingen, www.eur-lex.europa.eu.

Hoe zorgt Play Media voor de naleving van de AVG-wetgeving?

Play Media verwerkt uiteenlopende persoonsgegevens van uiteenlopende betrokkenen. Persoonsgegevens zijn, zoals in bijna elk bedrijf, cruciaal voor de dagdagelijkse werking.

Play Media werkt actief aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Zo gaan we in de toekomst niet alleen transparanter communiceren maar bieden we je ook de mogelijkheid om ons vragen te bezorgen, verzoeken en/of klachten in te dienen. Dit kan via ons privacy portaal. Tot slot zorgen we ook voor een verbetering van de beveiliging van jouw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelt Play Media?

Als bezoeker van onze website:

 • Je identificatie- en contactgegevens wanneer je jezelf aanmeldt
 • Je authenticatiegegevens voor je aanmelding
 • Bepaalde cookies

Indien je aan een wedstrijd deelneemt of naar één van onze evenementen komt:

 • Je identificatie- en contactgegevens
 • Je professionele gegevens

Als sollicitant:

 • Je identificatie- en contactgegevens
 • Je professionele gegevens
 • Andere gegevens die je op eigen initiatief met ons meedeelt bij je sollicitatie

Welke cookies gebruikt Play Media?

Als bezoeker van onze website plaatst en gebruikt Play Media bepaalde functionele en niet-functionele cookies:

 • Functionele en analytische cookies (Google Tag Manager en Chartbeat)
 • Sociale media cookies (Facebook Connect)
 • Advertentiecookies (Doubleclick)

Verder registreert Play Media ook jouw IP-adres, je surfgedrag op de website en het type van browser en apparaat. Indien je ook een profiel hebt op onze website wordt deze informatie gekoppeld aan jouw profiel. Zolang je dus geen profiel hebt kunnen wij jou niet identificeren.

Meer info vind je in onze cookieverklaring

Waarom verzamelt Play Media mijn persoonsgegevens?

Als bezoeker van onze website:

 • Het verbeteren van je website-ervaring
 • Het personaliseren van de inhoud (waaronder ook advertenties)
 • Het bezorgen van onze nieuwsbrief (mits je expliciete toestemming)
 • Het behandelen van uw vragen, verzoeken en klachten rond privacy.

Indien je aan een wedstrijd deelneemt of naar één van onze evenementen komt:

 • Je uitnodigen op onze evenementen
 • Het contacteren van de prijswinnaar
 • Het verder contact voor andere gelijkaardige evenement en wedstrijden

Als sollicitant:

 • Het rekruteren en selecteren van personeel
 • Latere rekrutering en selectie voor eventuele andere vacatures binnen een termijn van 1 jaar

Hoe heeft Play Media mijn persoonsgegevens verkregen?

Als bezoeker van onze website:

 • Direct van jou tijdens je aanmelding
 • Indirect tijdens jouw websitebezoek

Indien je aan een wedstrijd deelneemt of naar één van onze evenementen komt:

 • Direct van jou tijdens je inschrijving

Als sollicitant:

 • Direct van jou tijdens je inschrijving
 • Indirect via selectiebureau (indien van toepassing)

Deelt Play Media mijn gegevens met andere bedrijven?

Als bezoeker van onze website:

Indien je aan een wedstrijd deelneemt of naar één van onze evenementen komt:

 • AWS Amazon, Seatlle, United States: www.aws.amazon.com
 • Qualifio, Place de l'Université 16, 1348 Louvain-La-neuve: www.qualifio.com
 • Evenementenbureaus, partners voor uitnodigingen en sponsors voor prijsafhandeling. (weergegeven bij de actie)

Als sollicitant:

Hoe lang bewaart Play Media mijn persoonsgegevens?

Als bezoeker van onze website:

 • Zodra je jouw profiel verwijdert worden de relevante persoonsgegevens actief verwijderd of geanonimiseerd.

Indien je aan een wedstrijd deelneemt of naar één van onze evenementen komt:

 • Persoonsgegevens omtrent jouw deelname zullen tot maximum drie jaar na uw deelname bewaard blijven. Na die datum zullen jouw persoonsgegevens actief worden verwijderd of geanonimiseerd.

Als sollicitant:

 • Bij niet weerhouden sollicitanten beperken we ons tot een bewaartermijn van 3 jaar na sollicitatie. Na die datum zullen jouw persoonsgegevens actief worden verwijderd of geanonimiseerd.

Hoe beveiligt Play Media mijn persoonsgegevens?

Play Media stelt alles in het werk om de toegankelijkheid, confidentialiteit en integriteit van jouw persoonsgegevens continu te (blijven) garanderen. Play Media heeft daartoe de nodige maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Dat houdt ondermeer in dat het aantal medewerkers die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens zorgvuldig wordt geselecteerd en strikt wordt beperkt. Bovendien wordt steeds de impact op jouw privacy uitgebreid geanalyseerd om jouw rechten, de veiligheid en bescherming van jouw persoonsgegevens te garanderen. Mocht zich onvoorzien een incident voordoen waarbij jouw persoonsgegevens betrokken zijn, verwittigt Play Media je volgens de wettelijk voorziene voorwaarden.

Kan ik bepaalde rechten uitoefenen?

Je hebt steeds het recht op:

 • Inzage in jouw persoonsgegevens
 • Overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens
 • Aanpassing (rectificatie) van jouw persoonsgegevens indien deze foutief of onvolledig zijn
 • Tijdelijke of definitieve beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens*
 • Wissing van jouw persoonsgegevens* **

* Je moet er bij deze rechten rekening mee houden dat Play Media mogelijk niet langer in staat is contact met jou op te nemen en jouw deelname/inschrijving/sollicitatie niet langer kan verzekeren.

** Play Media behoudt zich het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. Bovendien moeten wij ons in sommige gevallen aan enkele wettelijke bewaartermijnen houden, waardoor we jouw verzoek tot gegevenswissing niet kunnen inwilligen. In dat geval zullen wij wel evalueren welke persoonsgegevens we desgevallend reeds kunnen wissen en je daarvan op de hoogte stellen.

Bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegeven of de naleving van deze privacyverklaring door Play Media, vragen wij u om eerst met ons contact op te nemen via het privacy portaal. Bent u van oordeel dat Play Media u geen afdoende antwoord heeft bezorgd, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Je kan je verzoek indienen via dit contactformulier

Via welke weg kan ik mijn rechten uitoefenen?

Je kan je verzoeken via dit contactformulier indienen. Wij komen zo snel als mogelijk en binnen de 30 dagen op jouw verzoek terug en nemen contact met je op.”

Waar kan ik klacht indienen?

Indien je klachten hebt over hoe Play Media met jouw persoonsgegevens omgaat kan je hierover klacht indienen bij onze Data Protection Officer. Wij nemen zo snel als mogelijk. Contact opnemen met onze DPO kan via dit formulier. We geven hierbij graag mee dat je ook altijd het recht hebt om contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via volgende contactgegevens: