Privacyverklaring Play Media B2C

Indien je een bezoek brengt aan onze website, een profiel aanmaakt, deelneemt aan een wedstrijd of evenement of solliciteert voor een job bij Play Media, verwerkt Play Media je persoonsgegevens. Play Media vindt jouw privacy uiterst belangrijk en we willen je dan ook zo goed mogelijk informeren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Play Media verbindt zich ertoe dit te respecteren teneinde je een zo optimaal mogelijke ervaring te bieden.

Afhankelijk van je relatie met Play Media verzamelen en gebruiken we andere persoonsgegevens. De verschillende mogelijkheden zijn:

Deze privacyverklaring gaat uit van Play Media, bestaande uit Play Media NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1800 Vilvoorde - Harensesteenweg 224 en ondernemingsnummer 0473.307.540.

Bezoeker van de website

Wanneer je een bezoek brengt aan de website GoPlay.be, verwerkt Play Media persoonsgegevens van jou.

1. Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het analyseren en verbeteren van jouw website-ervaring of het bezoek aan onze Facebookpagina’s (mits jouw expliciete toestemming);
 • het personaliseren en afleveren van de inhoud (mits jouw expliciete toestemming);
 • het personaliseren en afleveren van advertenties; zowel op onze eigen website als op andere websites en apps (mits jouw expliciete toestemming);
 • het bezorgen van onze nieuwsbrief (mits jouw expliciete toestemming);
 • de communicatie wanneer jij contact met ons opneemt via deze website of een ander digitaal kanaal (op basis van jouw impliciete toestemming);
 • het vermijden dat buitenlandse bezoekers onze inhoud kunnen bekijken;
 • het behandelen van jouw vragen, verzoeken en klachten rond privacy.

2. Persoonsgegevens die wij verzamelen

In het kader van communicatie (nieuwsbrief, contact, vragen, verzoeken en klachten) die we met je voeren (via onze website, e-mail of andere digitale kanalen) verwerken we mogelijks je naam, e-mailadres of andere gegevens die jij ons bezorgt.

Verder verwerken we jouw geolocatie om te vermijden dat buitenlandse bezoekers toegang krijgen tot onze inhoud.  In dat kader geven we je wel de mogelijkheid om je met je Belgische gsm-nummer vanuit andere EU-lidstaten (dan België) aan te melden op GoPlay.be, hierbij zullen we dus dat gsm-nummer verzamelen en verwerken. Tot slot worden (afhankelijk van je cookie-instellingen) mogelijks ook bepaalde persoonsgegevens via cookies verwerkt.  Meer informatie hierover in de cookieverklaring.

3. Wat is de wettelijke basis om jouw persoonsgegevens te verwerken?

Play Media verwerkt jouw gegevens in het kader van je bezoek aan onze website in de meeste gevallen op basis van jouw expliciete of impliciete toestemming. Daarnaast zijn er een aantal verwerkingen waar het legitiem belang van Play Media aan de basis ligt. Jouw voorkeuren hieromtrent kan je steeds aanpassen door de cookie instellingen te wijzigen (zie cookieverklaring) of contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Verwerkingen waarvoor we beroep doen op jouw expliciete toestemming:

 • het analyseren en verbeteren van jouw website-ervaring of het bezoek aan onze Facebookpagina's;
 • het personaliseren en afleveren van de inhoud
 • het personaliseren en afleveren van advertenties
 • het bezorgen van onze nieuwsbrief
 • verificatie van jouw gsm-nummer om onze video’s vanuit EU-lidstaten te bekijken
 • de communicatie wanneer jij contact met ons opneemt via deze website of een ander digitaal kanaal;
 • het behandelen van jouw vragen, verzoeken en klachten rond privacy

Verwerkingen vanuit het legitiem belang van Play Media:

 • het vermijden dat buitenlandse bezoekers onze inhoud kunnen bekijken

4. Hoe hebben wij jouw persoonsgegevens verkregen?

Wij verkrijgen de persoonsgegevens omdat je ons deze meegeeft bij je communicatie, verificatie of wanneer je inschrijft voor onze nieuwsbrief. Verder word je geolocatie door je webbrowser gedeeld en worden de persoonsgegevens door ons gegenereerd of verrijkt (bv. met jouw gebruik van onze website).

5. Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Play Media geeft jouw persoonsgegevens niet door aan derde partijen tenzij:

 • Aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen de Telenet groep:

Wij geven je persoonsgegevens door aan onze eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen binnen de Telenet groep voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in deze privacyverklaring. Zo stemmen we met Telenet de beschikbaarheid van onze videocontent af zodat deze enkel vanaf Belgische IP-adressen bereikbaar zijn of voor Belgische kijkers die zich in een ander EU-land bevinden (middels een verificatie per sms).

 • Aan derde partijen die onze dienstverlening (als verwerkers) ondersteunen:

Sommige van onze databanken zijn toegankelijk voor derde partijen die werken in onze opdracht en die ons bijstaan bij het leveren van onze producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan het hosten van onze website, het ontwikkelen en beheren van onze applicaties of het aanbieden van onze communicatieplatformen.

Ook voor het verzenden van de verificatiecode naar jouw gsm-nummer in het geval je onze video's vanuit het buitenland wil bekijken, werken we samen met een derde partij.

In al deze gevallen gebeurt de doorgifte van je gegevens enkel voor die doeleinden als waarvoor Play Media je gegevens zelf verwerkt en is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en wij voorzien daarvoor adequate contractuele waarborgen.

 • Aan derde partijen die niet in onze opdracht werken:

In al deze gevallen gebeurt de doorgifte van persoonsgegevens aan een derde partij op een wettelijke verplichting, jouw (expliciete) toestemming of ons gerechtvaardigd belang. Je wordt daarover ook steeds transparant ingelicht (behoudens in geval van de wettelijke voorziene uitzonderingen).
Tot slot moeten we meegeven dat aan de hand van cookies in sommige gevallen ook gegevens over jou en je profiel gedeeld worden met derde partijen. Meer informatie daarover vind je terug in onze cookieverklaring.

6. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij verbinden ons ertoe je persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk om de bovenvermelde doeleinden te realiseren. Zo wordt communicatie gevoerd via onze website, via e-mail of een ander digitaal kanaal systematisch gearchiveerd en verwijderd wanneer de communicatie is afgerond en het archiveringsproces voor e-mail of sociale media is afgerond. Je gegevens worden ook meteen verwijderd wanneer je uitschrijft voor onze nieuwsbrief.

Specifiek over het bewaren van cookies vind je meer informatie in onze cookieverklaring.

Profielhouder op de website

Wanneer je een profiel aanmaakt en houdt op de website GoPlay.be verwerkt Play Media je persoonsgegevens.

1. Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken je persoonsgegevens om je account uniek te maken en je aanmelding af te handelen.

2. Persoonsgegevens die wij verzamelen

In het kader van aanmelding op onze website vraagt Play Media wanneer je een profiel aanmaakt identificatiegegevens zoals je naam en e-mailadres; persoonlijke bijzonderheden zoals je geslacht en geboortedatum en ook de plaats waar je woont. Verder verwerken wij beveiligingsgegevens (account, wachtwoord) om je account te kunnen beveiligen.

3. Wat is de wettelijke basis om jouw persoonsgegevens te verwerken?

Play Media verwerkt uw gegevens in het kader van je profiel op onze website als onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst. We verwijzen daarvoor naar onze Algemene voorwaarden.

Verwerkingen die kaderen binnen de uitvoering van een overeenkomst

 • het uniek maken van je account
 • de authenticatie op onze website

4. Hoe hebben wij je persoonsgegevens verkregen?

Wij verkrijgen de persoonsgegevens die je aan ons meedeelt tijdens je aanmelding (op jouw initiatief).

5. Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Play Media geeft jouw persoonsgegevens niet door aan derde partijen tenzij:

 • Aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen de Telenet groep:

Wij geven je persoonsgegevens door aan onze eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen binnen de Telenet groep voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in deze privacyverklaring.

 • Aan derde partijen die onze dienstverlening (als verwerkers) ondersteunen:

Sommige van onze databanken zijn toegankelijk voor derde partijen die werken in onze opdracht en die ons bijstaan bij het leveren van onze producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan het hosten van onze website, het ontwikkelen en beheren van onze applicaties of het aanbieden van onze communicatieplatformen. De doorgifte van je gegevens gebeurt enkel voor die doeleinden als waarvoor Play Media je gegevens zelf verwerkt en is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en wij voorzien daarvoor adequate contractuele waarborgen.

In alle andere gevallen berust een doorgifte van persoonsgegevens aan een derde partij op een wettelijke verplichting, jouw (expliciete) toestemming of ons gerechtvaardigd belang. Je wordt daarover ook steeds transparant ingelicht (behoudens in geval van de wettelijke voorziene uitzonderingen).

6. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij verbinden ons ertoe je persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk om de bovenvermelde doeleinden te realiseren. Dit betekent dat zodra je jouw profiel verwijdert, de relevante persoonsgegevens meteen worden verwijderd of geanonimiseerd.

7. Het gebruik van jouw persoonsgegevens voor advertenties via Ads & Data?

Ads & Data? Dat is een organisatie die Belgische aanbieders van advertentieruimte bijeenbrengt. Deze partners bouwen samen advertentiedoelgroepen op en tonen gepersonaliseerde advertenties op digitale media en televisie. Play Media en Ads & Data (Harensesteenweg 226, 1800 Vilvoorde, België; KBO-nummer: 0809.309.701) verwerken jouw persoonsgegevens als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

Wat doen jullie met mijn persoonsgegevens?

Geef jij toestemming om je persoonsgegevens te verwerken? Dan worden ze eerst verzameld door Play Media. Vervolgens geeft Play Media ze in versleutelde vorm door aan Ads & Data. Door die versleuteling kan Ads & Data jou niet rechtstreeks identificeren, maar wel gepersonaliseerde advertenties selecteren.

Daarna stelt Ads & Data je advertentieprofiel op (bijvoorbeeld: sportliefhebber, man, leeftijd 30-45 enkel bij Provided Data). Ze gebruiken dat profiel om jou op bepaalde websites en applicaties van Play Media relevante advertenties te tonen, op geautomatiseerde wijze. Ads & Data schakelt hiervoor verschillende dienstverleners in.

Welke categorieën van persoonsgegevens verzamelen jullie?

Het gaat om:

a) gegevens die je zelf verstrekt aan Play Media bij het aanmaken van je GoPlay-profiel, zoals je naam, e-mailadres, leeftijd, geslacht en postcode (“Provided data”)

b) geobserveerde gegevens van je klik- surf- en kijkgedrag op onze website (“Observed Data”)

c) gegevens die afgeleid worden uit andere gegevens waarover Play Media reeds beschikt en die hierboven vermeld staan (“Derived Data”). Hieruit kunnen we bijvoorbeeld afleiden dat je van mode en lifestyle houdt.

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden verwerken jullie mijn persoonsgegevens?

Om:

 • Je gepersonaliseerde online advertentieprofiel op te stellen
 • Voor jou gepersonaliseerde advertenties te selecteren

Play Media vraagt wel altijd je uitdrukkelijke toestemming voor deze verwerkingen. Wil je je gegeven toestemming intrekken? Dat kan je doen via jouw profiel op GoPlay.be

Welke persoonsgegevens deelt Ads & Data? En met wie?

Ads & Data deelt je advertentieprofiel met:

 • Verwerkers die in opdracht van Play Media gegevens verwerken (zoals IT-bedrijven)
 • Adverteerders die gebruik willen maken van de diensten van Ads & Data om gepersonaliseerde reclame te tonen op de websites en applicaties van GoPlay

Ook deelt Ads & Data een identificatienummer van jouw browser met elektronische platformen die het selecteren en tonen van gepersonaliseerde advertenties mogelijk maken.

Sommige ontvangers bevinden zich in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Worden jouw versleutelde gegevens aan hen doorgegeven? Dan zijn je data gedekt door passende waarborgen, waaronder modelbepalingen van de Europese Commissie. Zo blijven je gegevens adequaat beschermd.

Ads & Data updatet jouw persoonsgegevens voortdurend en bewaart ze maximaal 13 maanden.

Wat zijn mijn rechten? En waar oefen ik ze uit?

Je hebt verschillende rechten. Welke dat zijn, lees je verderop in deze privacyverklaring. Sommige van die rechten kan je zowel bij Play Media als bij Ads & Data uitoefenen, volgens de voorwaarden in de wet.

Wil je je rechten uitoefenen? Dan is de Data Protection Officer van Play Media jouw aanspreekpunt, niet Ads & Data. Zij hebben immers geen gegevens om jou rechtstreeks te identificeren (zoals een naam of e-mailadres).

Deelnemer aan een wedstrijd of evenement

Wanneer je deelneemt aan een wedstrijd of evenement georganiseerd door Play Media, verwerkt Play Media persoonsgegevens over jou.

1. Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om je te informeren over het evenement of de wedstrijd waarvoor je je ingeschreven hebt;
 • om je te informeren over een eventuele prijsuitreiking;
 • om je te informeren over andere evenementen en wedstrijden (mits uw expliciete toestemming).

2. Persoonsgegevens die wij verzamelen

In het kader van je deelname aan een wedstrijd of evenement verwerkt Play Media je identificatiegegevens zoals je naam, adres of e-mailadres en mogelijks je beroep of betrekking.

3.    Wat is de wettelijke basis om jouw persoonsgegevens te verwerken?

Play Media verwerkt jouw gegevens in het kader van haar B2C-evenementen vanuit de concrete interesse die je in onze evenementen hebt geuit. Wanneer je bijvoorbeeld eerder aan evenementen hebt deelgenomen of daarin interesse hebt geuit wordt je verdere interesse verondersteld en wordt je mogelijks voor nieuwe evenementen uitgenodigd. Na inschrijving en in functie van de verdere organisatie wordt op basis van uw (expliciete) toestemming of de uitvoering van een overeenkomst gewerkt.  

Play Media verwerkt jouw gegevens in het kader van haar B2C-wedstrijden vanuit jouw (expliciete) toestemming en verder in uitvoering van de overeenkomst. We verwijzen daarvoor naar het wedstrijdreglement.

4.    Hoe hebben wij jouw persoonsgegevens verkregen?

Wij beschikken over je persoonsgegevens door je rechtstreekse inschrijving voor onze wedstrijd of evenement.

5.    Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Play Media geeft jouw persoonsgegevens niet door aan derde partijen tenzij aan derde partijen die onze dienstverlening (als verwerkers) ondersteunen. Sommige van onze databanken zijn daardoor toegankelijk voor derde partijen die werken in onze opdracht en die ons bijstaan bij het organiseren van wedstrijden en evenementen. Denk bijvoorbeeld aan evenementenbureaus, partners (voor uitnodigingen) en/of sponsors (voor prijsafhandeling), het hosten van onze website, het ontwikkelen en beheren van onze applicaties of het aanbieden van onze communicatieplatformen. De doorgifte van je gegevens gebeurt enkel voor die doeleinden als waarvoor Play Media je gegevens zelf verwerkt en is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en wij voorzien daarvoor adequate contractuele waarborgen.

In alle andere gevallen berust een doorgifte van persoonsgegevens aan een derde partij op een wettelijke verplichting, jouw (expliciete) toestemming of ons gerechtvaardigd belang. Je wordt daarover ook steeds transparant ingelicht (behoudens in geval van de wettelijke voorziene uitzonderingen).

6.    Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij verbinden ons ertoe je persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk om de bovenvermelde doeleinden te realiseren. Wel wenst Play Media een overzicht bij te houden van de deelnemers aan haar evenementen en jou zo mogelijk voor andere interessante evenementen uit te nodigen. Daarom zal Play Media de gegevens omtrent je deelname tot drie jaar na het plaatsvinden van het evenement bewaren. Na die datum zullen de relevante persoonsgegevens actief worden verwijderd of geanonimiseerd.

Deelnemer aan marktonderzoek

Wanneer je deelneemt aan een marktonderzoek georganiseerd door Play Media, verwerkt Play Media persoonsgegevens over jou.

1. Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken je persoonsgegevens voor het voeren van marktonderzoek. Hiermee proberen we jouw mediaconsumptie (en die van anderen) samen met die van anderen in kaart te brengen en daar relevante besluiten (op geaggregeerd niveau) uit te nemen over ons aanbod en de aanpak die we daarbij hanteren.

Verder trachten we, wanneer een deelnemer aan marktonderzoek ook houder van een profiel op onze website is, ook de datakwaliteit rond zijn/haar account te verbeteren.

2. Persoonsgegevens die wij verzamelen

Specifiek wanneer je deelneemt aan een marktonderzoek georganiseerd door Play Media polsen wij ook naar demografische kenmerken en gegevens met betrekking tot uw kijkgedrag en media -gewoontes.

3. Wat is de wettelijke basis om jouw persoonsgegevens te verwerken?

Play Media verwerkt jouw gegevens in het kader van marktonderzoek op basis van ons legitiem belang (wanneer we je uitnodigen om deel te nemen) en verder op basis van jouw expliciete toestemming. Play Media nodigt daarbij enkel personen uit die op vandaag al klant bij haar zijn en dus producten en/of diensten afnemen (bv. een profiel houden op onze website). Het staat je volledig vrij om wel of niet aan de bevragingen deel te nemen en daarbij al dan niet persoonsgegevens kenbaar te maken. Tot slot zien we ook het verbeteren van onze datakwaliteit als een legitiem belang van Play Media. Jouw voorkeuren hieromtrent kan je steeds aanpassen door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.

4. Hoe hebben wij je persoonsgegevens verkregen?

Wij beschikken reeds over je contactgegevens omdat je die hebt meegedeeld wanneer je een profiel op onze website hebt aangemaakt. Deze contactgegevens hergebruiken wij voor het contact, de communicatie en het voeren van onze marktonderzoeken.

5. Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Play Media geeft jouw persoonsgegevens niet door aan derde partijen tenzij aan derde partijen die onze marktonderzoeken (als verwerkers) ondersteunen. Sommige van onze databanken zijn daardoor toegankelijk voor derde partijen die werken in onze opdracht. Het meest voor de hand ligt daarbij de categorie van onderzoeksbureaus. De doorgifte van je gegevens gebeurt enkel voor die doeleinden als waarvoor Play Media je gegevens zelf verwerkt en is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en wij voorzien daarvoor adequate contractuele waarborgen.

In alle andere gevallen berust een doorgifte van persoonsgegevens aan een derde partij op een wettelijke verplichting, jouw (expliciete) toestemming of ons gerechtvaardigd belang. Je wordt daarover ook steeds transparant ingelicht (behoudens in geval van de wettelijke voorziene uitzonderingen).

6. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij verbinden ons ertoe je persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor het uitvoeren van een onderzoek. Concreet betekent dit dat de gegevens ten laatste 1 jaar na uitvoering van de analyse zullen worden vernietigd. Indien we hiervan toch wensen af te wijken, zullen wij hiervoor je expliciete goedkeuring vragen.

Sollicitant

Wanneer je solliciteert voor een job bij Play Media, verwerkt Play Media persoonsgegevens over jou.

1. Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden;

 • het rekruteren en selecteren van personeel;
 • latere rekrutering en selectie voor eventuele andere vacatures binnen een termijn van 1 jaar.

2. Persoonsgegevens die wij verzamelen

Play Media verwerkt voor het contact met jou als sollicitant je identificatiegegevens. Verder verwerken wij gegevens vermeld op je CV en motivatiebrief waaronder:

 • persoonlijke kenmerken
 • sociale contacten
 • psychische gegevens (cfr. een beschrijving van uw persoonlijkheid of karakter)
 • samenstelling van het gezin
 • vrijetijdsbesteding en interessen
 • academisch curriculum
 • beroepsbekwaamheid
 • professionele ervaring
 • lidmaatschap van/deelname in beroepsorganisaties
 • huidige betrekking
 • loopbaan
 • bedrijfskundegegevens (cfr. (gedeeltelijke) invaliditeit)
 • huidig loon
 • huidige extralegale voordelen
 • rijksregisternummer

3. Wat is de wettelijke basis om jouw persoonsgegevens te verwerken?

Play Media verwerkt jouw gegevens in het kader van je sollicitatie vanuit de concrete interesse die je in Play Media als bedrijf hebt geuit. Jouw sollicitatie en het sollicitatieproces worden daarom volledig vanuit jouw (impliciete) toestemming uitgevoerd. Tot slot wordt, wanneer een wervingsreserve wordt aangelegd, jouw expliciete toestemming hiervoor gevraagd. Jouw voorkeuren hieromtrent kan je steeds aanpassen door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.

4. Hoe hebben wij jouw persoonsgegevens verkregen?

Wij verkrijgen de persoonsgegevens die je met ons meedeelt tijdens je sollicitatie. Daarnaast doen wij beroep op selectiebureaus om zelf geschikte kandidaten te zoeken.

5. Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Play Media geeft jouw persoonsgegevens niet door aan derde partijen tenzij aan derde partijen die onze sollicitatie- en personeelsadministratieprocessen (als verwerkers) ondersteunen. Sommige van onze databanken zijn daardoor toegankelijk voor derde partijen die werken in onze opdracht. Het meest voor de hand ligt daarbij ons extern sollicitatieplatform CV Warehouse. De doorgifte van je gegevens gebeurt enkel voor die doeleinden als waarvoor Play Media je gegevens zelf verwerkt en is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en wij voorzien daarvoor adequate contractuele waarborgen.

In alle andere gevallen berust een doorgifte van persoonsgegevens aan een derde partij op een wettelijke verplichting, jouw (expliciete) toestemming of ons gerechtvaardigd belang. Je wordt daarover ook steeds transparant ingelicht (behoudens in geval van de wettelijke voorziene uitzonderingen).

6. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij verbinden ons ertoe je persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk om de bovenvermelde doeleinden te realiseren. Bij niet weerhouden sollicitanten beperken we ons daarom tot 1 jaar na sollicitatie. Na die datum zullen je persoonsgegevens actief worden verwijderd of geanonimiseerd.

Is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming?

Play Media voert op geen enkele van bovenstaande verwerkingen van persoonsgegevens een actie uit waardoor van ‘geautomatiseerde besluitvorming’ sprake is. Er worden op basis van deze verwerkingen dus geen besluiten genomen die automatisch rechtsgevolgen of andere significante gevolgen hebben voor jou als persoon.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Play Media stelt alles in het werk om de toegankelijkheid, confidentialiteit en integriteit van je persoonsgegevens continu te (blijven) garanderen. Play Media heeft daartoe de nodige maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen. Dat houdt ondermeer in dat het aantal medewerkers dat toegang heeft tot je persoonsgegevens zorgvuldig wordt geselecteerd en strikt wordt beperkt. Bovendien wordt steeds de impact op jouw privacy uitgebreid geanalyseerd om je rechten, de veiligheid en bescherming van je persoonsgegevens te garanderen. We zetten daarbij zowel in op het implementeren van technische maatregelen alsook het opleiden van onze medewerkers om de confidentialiteit, integriteit en beschikbaarheid van jouw gegevens te verzekeren. Mocht zich onvoorzien een incident voordoen waarbij je persoonsgegevens betrokken zijn, verwittigt Play Media je volgens de wettelijk voorziene voorwaarden.

Jouw privacyrechten

Je hebt als individu het recht op:

 • Inzage in je persoonsgegevens
 • Overdraagbaarheid van je persoonsgegevens
 • Aanpassing (rectificatie) van je persoonsgegevens indien deze foutief of onvolledig zijn
 • Tijdelijke of definitieve beperking van de verwerking van je persoonsgegevens*
 • Wissing van je persoonsgegevens* **

* Je moet er bij deze rechten rekening mee houden dat Play Media mogelijk niet langer in staat is contact met jou op te nemen en je deelname/inschrijving/sollicitatie niet langer kan verzekeren.
** Play Media behoudt zich het recht om te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is. Bovendien moeten wij ons in sommige gevallen aan enkele wettelijke bewaartermijnen houden, waardoor we je verzoek tot gegevenswissing niet kunnen inwilligen. In dat geval zullen wij wel evalueren welke persoonsgegevens we desgevallend reeds kunnen wissen en je daarvan op de hoogte stellen.

Bij klachten over de verwerking van jouw persoonsgegeven of de naleving van deze privacyverklaring door Play Media, vragen wij jou om eerst met ons contact op te nemen via het privacy portaal. Ben je daarna van oordeel dat Play Media je geen afdoende antwoord heeft bezorgd, kan je de tussenkomst vragen van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer info hierover kan je hier nalezen.

Onze contactgegevens en die van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor verdere vragen, verzoeken of klachten omtrent de verwerking van je persoonsgegevens kan je terecht op het privacy portaal van Play Media. Via die weg kan je contact opnemen met Play Media en haar DPO.

Play Media NV              

Harensesteenweg 224, 1800 Vilvoorde                

T: +32 (0)2 715 11 50

Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen Privacycommissie):
W: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

Wijziging van de privacyverklaring

Play Media behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming.

Versie: 28 juni 2022